Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Στα πλαίσια του Προγράμματος της Ε.Ε. Νέα Γενιά σε Δράση, που διαχειρίζεται για την Ελλάδα το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, η ομάδα Αναζήτηση υλοποιεί δράση με τίτλο Γεύσεις του Κόσμου.

Στην Πρωτοβουλία  Νέων Γεύσεις του Κόσμου συμμετέχουν 20 νέοι από τη Ναύπακτο, πόλη της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, από 02/05 έως 31/07/2013. Οι νέοι θα αναζητήσουν μετανάστες που ζουν στην πόλη τους, θα τους πάρουν συνέντευξη σχετικά με την εμπειρία τους, την οποία θα βιντεοσκοπήσουν, και θα τους ζητήσουν μια παραδοσιακή συνταγή της πατρίδας τους. Τα βίντεο και τα φαγητά θα παρουσιαστούν σε ανοιχτή πολυπολιτισμική εκδήλωση στην οποία θα προσκληθεί όλη η τοπική κοινωνία με σκοπό να γνωρίσουν οι συμπολίτες μας ένα βασικό στοιχείο της κουλτούρας των μεταναστών. Τέλος, θα εκδοθεί πολύγλωσσο βιβλίο με τις συνταγές που θα συγκεντρωθούν.

Η Πρωτοβουλία έχει στόχο την ενεργό συμμετοχή των νέων, την ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης, την ενθάρρυνση της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των νέων από διάφορες χώρες, την αποδοχή της πολυ-πολιτισμικότητας, με την δημιουργία θετικού κλίματος απέναντι σε άλλους πολιτισμούς. Ειδικοί στόχοι είναι η ενίσχυση του πνεύματος πρωτοβουλίας, δημιουργικότητας και καινοτομίας, η συμμετοχή νέων με λιγότερες ευκαιρίες, η δυνατότητα στους νέους για συμμετοχή στην ανάπτυξη της κοινωνίας και η ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των νέων στις ξένες γλώσσες.

Η εφαρμοζόμενη μεθοδολογία είναι η συμμετοχική προσέγγιση. Οι νέοι θα συμμετέχουν ενεργά στην όλη διαμόρφωση της πρωτοβουλίας (σχεδιασμός, προετοιμασία, υλοποίηση, αξιολόγηση, προβολή, διάδοση), σχηματίζοντας ομάδες και εργαζόμενοι με τη μέθοδο project.

Advertisements