ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΑΙΟΣ 2013- Προετοιμασία του προγράμματος
Τακτικές συναντήσεις με την ομάδα νέων, δουλεύοντας με τη μέθοδο project, ώστε να δοθούν οι κατάλληλοι ρόλοι και να ανατεθούν καθήκοντα σε κάθε συμμετέχοντα, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα, τις ευαισθησίες και τα κίνητρά του.
• Καταμερισμός εργασιών – καθηκόντων από τους νέους σύμφωνα με τη μέθοδο project, ανάλογα με τις επιθυμίες, τις δεξιότητες και τις δυνατότητες του καθενός.
• Αναζήτηση μεταναστών που θα θέλουν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους.
• Προετοιμασία και διενέργεια συνεντεύξεων από τους νέους.
• Βιντεοσκόπηση και φωτογράφιση των συνταγών από τους ίδιους τους νέους.
• Προετοιμασία προσκλήσεων και διαφημιστικού υλικού (αφίσα) για την εκδήλωση από τους ίδιους τους νέους.
• Άρθρα και προβολή των δράσεων στα ΜΜΕ.
• Δημιουργία μπλογκ και ιστοσελίδας στο Διαδίκτυο με πληροφορίες για το πρόγραμμα.
• Προετοιμασία του πολύγλωσσου βιβλίου συνταγών
Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας η ομάδα των νέων 15-17 ετών και 18 έως 30 ετών θα λαμβάνει βοήθεια από τη συνοδό-υποστηρικτή, αλλά η όλη διαχείριση και υλοποίηση θα γίνεται από τους ίδιους τους νέους. Ο συνοδός, κύριος Γιώργος Παπαδοκωστάκης είναι άτομο που διαθέτει εμπειρία στη οργάνωση νεανικών δραστηριοτήτων διότι έχει και στο παρελθόν οργανώσει με επιτυχία παρόμοιες δράσεις.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 – Υλοποίηση του προγράμματος.
• Επεξεργασία του βιντεοσκοπημένου υλικού και των φωτογραφιών από τους ίδιους τους νέους.
• Ενημέρωση μπλογκ, και δημιουργία λογαριασμού facebook και ιστοσελίδας για τη προβολή του σχεδίου και του προγράμματος Νέα Γενιά σε Δράση.
• Διάδοση του έργου στα ΜΜΕ (ενημερωτικά δελτία τύπου) και στην τοπική κοινωνία από τους ίδιους τους νέους για την προβολή του σχεδίου.
• Μαζική αποστολή ενημερωτικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το σχέδιο.
• Διανομή προσκλήσεων από τους ίδιους τους νέους.
• Παρουσίαση των συνταγών και των βίντεο σε εκδήλωση στην τοπική κοινωνία της Ναυπάκτου.
• Φωτογράφιση της εκδήλωσης.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 – Διάδοση και Αξιολόγηση του προγράμματος.
• Διάδοση της εκδήλωσης στα ΜΜΕ (δελτία τύπου, συνεντεύξεις, συμμετοχή σε προγράμματα της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου) και στο διαδίκτυο (ενημέρωση μπλογκ, λογαριασμού facebook και ιστοσελίδας).
• Ερωτηματολόγιο στους νέους για την αξιολόγηση του προγράμματος.
• Αποστολή της τελικής έκθεσης του προγράμματος σε αντίστοιχες ομάδες νέων στη τοπική κοινωνία της Ναυπάκτου και στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
• Έκδοση πολύγλωσσου βιβλίου συνταγών.
• Αποστολή του βιβλίου σε τοπικούς φορείς (δήμαρχο, διεύθυνση πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διευθυντές, καθηγητές και δασκάλους σχολείων, φορείς νεολαίας και αθλητισμού όπως αθλητικοί σύλλογοι)
• Αποστολή της τελικής έκθεσης του προγράμματος στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς σε δράση.

Advertisements